Aanvullende Inspecties

Aanvullende Inspecties

Potentiaal meting

Het meten van de potentiaal van de romp van een schip dat is gebouwd in aluminium of staal, ook wel bekend als ‘cathodische bescherming’, is van vitaal belang voor het behoud van de integriteit van het schip en het voorkomen van galvanische corrosie. Hier zijn enkele redenen waarom dit belangrijk is:

1. Corrosiepreventie: Schepen bevinden zich in een zeer corrosieve omgeving, zoals zout water. De metalen romp van een schip is voortdurend blootgesteld aan elektrochemische reacties die leiden tot corrosie. Door de potentiaal van de romp te meten, kan corrosie worden voorkomen of verminderd.

2. Verlenging van de levensduur van het schip: Corrosie kan leiden tot structurele verzwakking van de romp, wat de levensduur van het schip kan verkorten. Door de potentiaal te meten en corrosie effectief te beheren, kan de levensduur van het schip worden verlengd.

3. Kostenbesparing: Het repareren van corrosieschade kan zeer kostbaar zijn. Door preventieve maatregelen te nemen, zoals het monitoren van de potentiaal van de romp, kunnen de kosten van reparaties worden verminderd.

4. Veiligheid: Corrosie kan leiden tot het falen van essentiële componenten van een schip, wat de veiligheid van zowel de bemanning als het milieu in gevaar kan brengen. Door corrosie te voorkomen, draagt het meten van de potentiaal bij aan de algemene veiligheid van het schip.

Kortom, het meten van de potentiaal van de romp van een schip is cruciaal voor het behoud en de veiligheid van uw schip.

 

Warmtebeeld opnames

Warmtebeeldopnames spelen een essentiële rol bij de beoordeling of aankoop van een schip, omdat ze waardevolle inzichten bieden in de operationele status en structurele integriteit van het vaartuig. Door middel van warmtebeeldtechnologie kunnen controles worden gedaan die met het blote oog niet mogelijk zijn, waardoor ze een grondiger inzicht krijgen in de algehele conditie van het schip.

Deze thermografische opnames onthullen warmtepatronen die kunnen wijzen op verborgen gebreken zoals lekkages, elektrische storingen, isolatieproblemen of oververhitte componenten. Door deze problemen vroegtijdig op te sporen, kunnen kopers potentiële risico’s identificeren en de kosten van toekomstig onderhoud en reparaties beter inschatten.

Bovendien stellen warmtebeeldopnames kopers in staat om de efficiëntie van de energievoorzieningssystemen aan boord te beoordelen, zoals motoren, koelsystemen en verwarmingssystemen.

Kortom, warmtebeeldopnames bieden een waardevolle tool voor potentiële kopers of eigenaren van schepen om de conditie, prestaties en operationele kosten van een schip beter te begrijpen. Door het detecteren van verborgen gebreken en het evalueren van energie-efficiëntie, dragen deze opnames bij aan een weloverwogen besluitvorming bij de aankoop of evaluatie van een schip.

 

Verflaagdikte metingen

Het meten van verflaagdiktes is van cruciaal belang voor zowel nieuwe als gebruikte schepen. Voor nieuwe schepen biedt het een nauwkeurige controle om te verzekeren dat de vereiste verflaagdiktes conform specificaties zijn aangebracht. Dit draagt bij aan de duurzaamheid en bescherming van het vaartuig tegen corrosie vanaf het begin.

Voor gebruikte schepen is het meten van verflaagdiktes een middel om eigenaren in staat te stellen om de status van de beschermende coating te controleren, corrosie te identificeren en tijdig in te grijpen om verdere schade te voorkomen. Kortom, het meten van verflaagdiktes is een waardevolle praktijk die bijdraagt aan de veiligheid, duurzaamheid en prestaties van schepen, zowel nieuw als gebruikt.